Ukraina 4 dni
LWÓW, Żółkiew, Przemyśl
9-12.10.2019

1. dzień Zbiórka uczestników we wczesnych godzinach rannych i wyjazd do Przemyśla. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Przejazd do Lwowa Zakwaterowanie w hotelu we Lwowie. Obiadokolacja, nocleg .
2. dzień Śniadanie. Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem: Katedra Wniebowzięcia NMP, Kaplica Boimów, Pałac Korniaktusza, Katedra Ormiańska, Pomnik Mickiewicza, Katedra Św. Jury, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, klasztor Dominikanów. Obiadokolacja i nocleg we Lwowie.
3. dzień Śniadanie , dalszy ciąg zwiedzania Lwowa z przewodnikiem. Obiadokolacja z muzyką lwowską i degustacją specjałów ukraińskich i nocleg we Lwowie.
4. dzień Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd ze Lwowa. Następnie przejazd do Żółkwi – perły w Koronie Rzeczypospolitej, miasta związanego z Janem III Sobieskim. Wspaniałe kamienice, kolegiata, zamek. Msza Święta. Przejazd do Polski. Powrót do domu w godzinach wieczornych.
Cena : 780 zł zawiera:
– przejazd autokarem ( video, wc, bar, klimatyzacja)
– 3 noce w Domu Pielgrzyma *** we Lwowie
– 3 obiadokolacje, 3 śniadania,
– opłata za przewodnika w Przemyślu i na Ukrainie
– ubezpieczenie NNW i KL ( KL nie obejmuje chorób przewlekłych)
– bilety wstępów
NALEŻY POSIADAĆ PASZPORT