Ziemia Święta – Śladami Chrystusa

03-10.10.2022 (8 dni samolot)

Dzień 1: PRZELOT DO IZRAELA. Po wylądowaniu w nocy po spotkaniu z przewodnikiem przejazd do hotelu w Nazarecie na
obiadokolację i nocleg.
Dzień 2: GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABHA- KAFARNAUM – NAZARET. Śniadanie. Przejazd dookoła Jeziora
Galilejskiego: Góra Błogosławieństw, Tabha – miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra,
Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z modlitwą, śpiewaniem i tańcami. Dla chętnych
możliwość degustacji ryby św. Piotra (ok. 25 USD/os). Zwiedzanie Nazaretu: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie
mieszkała Święta Rodzina. Obiadokolacja i nocleg na północy Izraela.
Dzień 3: KANA – GÓRA TABOR – HAJFA – CEZAREA. Śniadanie. Następnie przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus
przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Wjazd taksówkami
wieloosobowymi (tzw szerut taxi) na górę Tabor. Następnie przejazd do Hajfy: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański,
panorama na ogrody Bahajskie i zatokę Hajfa oraz Cezarei Nadmorskiej: zwiedzanie ruin rzymskiego akweduktu. Przejazd
do Betlejem. Obiadokolacja. Nocleg w Betlejem.
Dzień 4: BETLEJEM – EIN KAREM – YAD VASHEM. Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem – Bazylika Narodzenia Pana Jezusa.
Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota
św. Hieronima w kościele św. Katarzyny, Pole Pasterzy – gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Przejazd
do Ein Karem (kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela). Muzeum Holokaustu: Yad Vaszem.
Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. Dla chętnych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” (ok. 25 USD/os): w programie przejazd przez
dzielnice ortodoksyjnych Żydów – Mea Shearim, Menora pod Knesetem, panorama wieczorna na oświetlone Stare Miasto oraz
przejście przez Dzielnicę Żydowską Starego Miasta pod Ścianę Płaczu.
Dzień 5: JEROZOLIMA: G. OLIWNA – GÓRA SYJON. Śniadanie. Wyjazd autokarem na Górę Oliwną – panoramiczny widok
na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater Noster – Ojcze Nasz, Kościół Dominus
Flevit (Pan zapłakał), Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Góra Syjon – Bazylika
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida. Kościół In Galicantu. Obiadokolacja i nocleg w
Betlejem.
Dzień 6: WADI QELT- JERYCHO – MORZE MARTWE – QUMRAN – KACAR EL JAHUD – BETANIA. Śniadanie. Przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) – krótki postój pod Qarantal – Góra Kuszenia Jezusa oraz
zdjęcia pod drzewem Sykomora (możliwość wjazdu kolejką linową na G. Kuszenia do Klasztoru Kuszenia – 20 USD/os).
Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 430 m ppm) a następnie
Qumran – panorama na groty, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Wizyta nad Jordanem w prawdziwym miejscu
chrztu Chrystusa – Kacar El Jahud. Następnie Betania: kościół i grobowiec Łazarza. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
Dzień 7: JEROZOLIMA: DROGA KRZYŻOWA. Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół
św. Anny i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa – Via Dolorosa – do Golgoty
i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kotel Maarawi (Ściana Płaczu). Obiadokolacja i nocleg w
Betlejem.
Dzień 8: JEROZOLIMA – TEL AVIV – WARSZAWA. Wczesne śniadanie (kawa, herbata i ciastka) lub śniadanie (w zależności
od godziny odlotu). W przypadku późnych odlotów ponowne nawiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego a następnie przejazd do
Tel Avivu Jaffo – zwiedzanie najstarszej części miasta. Transfer na lotnisko Ben Gurion. Odlot do kraju w późnych godzinach
wieczornych.

Program jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie
lub przestawieniu. Msza święta codziennie (w miarę możliwości w wybranym sanktuarium).

Godziny lotów mogą ulec zmianie.

Cena ok. 4000 zł zawiera : przelot samolotem; opłaty lotniskowe; transfery
autokarem; 7 noclegów w hotelach 2*/3* (pokoje 2 osobowe); 7 śniadań i 7 obiadokolacji;
opiekę przewodnika; ubezpieczenie: KL i NNW; podatek Vat, składkę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji; opłat granicznych i biletów wstępu 150 USD,
dodatkowych ubezpieczeń: kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych; dopłaty do pokoju
jednoosobowego 750 PLN; wydatków osobistych.

Przy zapisie należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z
pielgrzymki. Paszport nie może zawierać pieczątek m.in.: syryjskich i libańskich!